سبد خرید0

سبد خرید شما خالی است.

گام به گام تولید محتوا

تولید محتوا غیر حضوری: محتوای سایت باید ساختار مشخصی داشته باشد. به عنوان مثال ، محتوا باید عنوان H1 داشته باشد. برای مطالب بهتر است از چندین زیرنویس استفاده کنید. بهتر است از کلمه کلیدی یا معنای آن در زیر عناوین استفاده کنید. تعداد کلمات استفاده شده برای هر عنوان باید حداقل 100 کلمه باشد. برای محتوا می توانید از لیست مرتب شده و لیست نامرتب استفاده کنید.

تولید محتوا بصورت غیر حضوری

تولید محتوا غیر حضوری: تراکم کلمات کلیدی در محتوا بسیار مهم است. پر کردن محتوا با تکرار همان کلمه کلیدی قبلی نتیجه سئو نخواهد داشت. تکرار بیش از حد کلمه کلیدی می تواند منجر به شناسایی سایت به عنوان هرزنامه شود. برای نتیجه گیری دیگر ، می توان از کلماتی با همان معنی کلمه کلیدی در متن استفاده کرد.

تولید محتوا در اینستا
تولید محتوا در اینستا

تولید محتوا غیر حضوری: سازندگان محتوا معمولاً فهرست چک لیست و سبک خود را ایجاد می کنند. این چک لیست و شیوه نامه در تولید محتوا بسیار مهم است. یک چک لیست و صفحه سبک به روز می تواند به شما در دستیابی به نتایج جستجوگرها کمک کند. معمولاً چک لیست باید هر چند ماه یک بار به روز شود. سبک ها نیز با استفاده از رویکردهای مختلف تهیه می شوند.

تولید محتوا غیر حضوری دورکاری

تولید محتوا غیر حضوری: نباید فراموش کنیم که مخاطب محتوا انسانی است که باید احساس کند با ما ارتباط دارد. بهترین کار این است که بتوانم با هر مخاطبی صحبت کنم ، اما این امکان پذیر نیست. راهکار برای حل این مشکل چیست؟ شخصیت مشتری ایجاد کنید.

e-content تولید محتوای الکترونیکی
e-content تولید محتوای الکترونیکی

تولید محتوا غیر حضوری فریلنسر

تولید محتوا غیر حضوری: شخصیت مشتری شخصیتی است که می خواهیم با محتوا به آن برسیم. خلق این شخصیت با ما است. این شخصیت نیمه خیالی به عنوان نماینده مخاطب عمل می کند. ایجاد این شخصیت نیاز به تحقیق و بررسی دارد. نتیجه نهایی ایجاد یک تصویر واضح از مشتری است که محتوای تولید شده برای او جذاب است.