سبد خرید0

سبد خرید شما خالی است.

تعداد بک لینک ها

بک لینک خوب: یکی از روشهای اصلی Google برای فهرست بندی و یافتن صفحات جدید در اینترنت ، بررسی بک لینک در یک صفحه است. علاوه بر این ، ربات گوگل با بررسی صفحه و براساس لینک هایی که در آن وجود دارد ، ارزش و اعتبار صفحات لینک یافته را تشخیص می دهد. به عبارت دیگر ، تعداد و کیفیت بک لینک ها تأثیر مستقیم در رتبه بندی نتایج گوگل دارند.

بک لینک خوب: در بخش لینک سازی ، ما دو بخش اصلی با عناوین لینک سازی داخلی و خارجی داریم که دارای تفاوت های مهم و اساسی هستند.

بک لینک
بک لینک

بک لینک خوب چیست

بک لینک خوب: ایجاد بک لینک بین صفحات یک سایت لینک دهنده داخلی نامیده می شود. این بدان معنی است که وقتی صفحه ای در سایت شما به صفحه دیگری در همان سایت لینک داده می شود ، یک لینک داخلی ایجاد می شود. اکنون ، اگر لینک ی از سایت دیگری به هر یک از صفحات سایت شما ایجاد شده باشد ، در واقع یک لینک خارجی یا بک لینک ایجاد می شود.

بک لینک با کیفیت

بک لینک خوب: به لینک ی که در جمله آخر پاراگراف بالا به کلمه “SEO” اضافه کردیم نگاه کنید. این یک لینک داخلی است ، اما اگر ما همین لینک را به وب سایت معتبر دیگری بدهیم ، Google آن لینک را به عنوان رای اعتماد از مدیر سایت در نظر می گیرد و هرچه این لینک ها برای یک سایت بیشتر شود ، ارزش و اعتبار آن در گوگل افزایش می یابد . باید توجه داشته باشید که “کیفیت” در اینجا حرف اول را می زند ، بنابراین ارزش همه لینک ها یکسان نیست. در حقیقت ، بهتر است چندین لینک بک لینک با کیفیت از منابع مناسب دریافت کنید تا هزاران بک لینک از سایت های هرزنامه.

بک لینک
بک لینک

بک لینک خوب: ارتباط لینک با متن لینک ، محتوای متن اطراف لینک و سایر لینک های خارجی موجود در آن صفحه تعیین می شود. با استفاده از لینک های مربوطه ، نه تنها Google را دوست خواهید داشت بلکه به دلیل سازگاری محتوا بین دو وب سایت ، Lead های بهتر و مرتبط تری نیز خواهید یافت.